Актуално

Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2018 г.:

21 май 2018 г. – Български език и литература;

23 май  2018 г. – втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор;

29 май – 1 юни 2018 г.– държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

Национално външно оценяване

IV клас

10 май  2018 г. – Български език и литература;

14 май 2018 г. – Математика;

16 май  2018 г. – Човекът и обществото;

17 май  2018 г. – Човекът и природата.

VII клас

21 май 2018 г.– Български език и литература

23 май  2018 г. – Математика

X клас

11 – 15 юни 2018 г. – Оценяване на дигиталните компетентности  

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година