Актуално

Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.:

19 май 2017 г. – Български език и литература;

22 май  2017 г. – втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор;

26 май – 2 юни 2017 г.– държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

Национално външно оценяване за IV клас:

10 май  2017 г. – Български език и литература;

12 май 2017 г. – Математика;

15 май  2017 г. – Човекът и природата;

16 май  2017 г. – Човекът и обществото.

Национално външно оценяване за VII клас:

19 май 2017 г.– Български език и литература

22 май  2017 г. – Математика

29 май 2017 г. –  Чужди езици

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език 23 юни 2017 г.

Онлайн оценяване на дигиталните компетентности за учениците от X клас – 12 – 16 юни 2017 г.

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. – за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. – за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година