Документи

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3.  Практически насоки за действия при инцидент
  4. Услуги, работещи за отпадане от образователната система

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ В 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

ДНЕВЕН РЕЖИМ В 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година

ГОДИШЕН  ПЛАН НА  36 СУ  „МАКСИМ ГОРКИ” ЗА  УЧЕБНАТА  2016/2017 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 36 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ 2016-2020 г.