1-ви клас

 

Прием в I клас за учебната 2017/2018 година

Трето класиране за 1. клас за учебната 2017/2018 година

За трето класиране свободни места няма.

Второ класиране за 1. клас за учебната 2017/2018 година

Списък 1. клас 2017/2018 г. – второ класиране

Необходими документи за записване на приетите ученици от второ класиране

Декларация-образец, която се подава при записването

Записването ще се извършва на 14.06 и на 15.06.2017 г. от 8.00 до 18.00 часа – I етаж, каб. 114.

ВАЖНО!

Във връзка със следващия етап на изпълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. София, моля, запознайте се с писмото на Началника на РУО в приложения файл.(TУК)

Заявления за второ класиране се подават от всички, които не са приети на първо класиране!

Заявления за второ класиране се подават  на 09 юни и 12 юни 2017 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. при определената комисия – 1 етаж, каб. 114.

Заявление за второ класиране

Свободни места за второ класиране – 24.

Първо класиране за 1. клас за учебната 2017/2018 година

Списък 1.клас 2017/2018 г. – първо класиране

Списък 1.клас 2017/2018 г. – първо класиране – резерви

Забележка

Необходими документи за записване на приетите ученици от първо класиране

Декларация-образец, която се подава при записването

Записването ще се извършва на 5, 6 и 7 юни от 8.00 до 18.00 часа.

Писмо от район „Красно село“ до родителите на бъдещите първокласниците

На основание чл. 43 ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите от СОС, Писмо № РУО1-2816/06.03.2017 г. на Началника на РИО гр. София и заседание на ПС от 14.03.2017  г. процедурата по прием на първокласници в 36 СУ ще се състои от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на училището.

36 СУ „М. Горки“ обявява прием на 5 (пет) паралелки по 22 ученици – общо 110 ученици.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 110 КАНДИДАТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

36 СУ – карта прием I клас за учебната 2017/2018 година

ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец

ДЕКЛАРАЦИЯ – по образец

Документи се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на 2. етаж в канцеларията на училището от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г.

Списъците на класираните ученици и цялата информация по приема за I клас ще се изнасят на информационно табло на входната врата на училището и на сайта на 36 СУ „Максим Горки“.

Правилата са приети на заседание на ПС от 14.03.2017 г.