Състезания

2016/2017 учебна година

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и
науката /изх. № 1103-219/20.07.2016 г./ през учебната 2016/17 г. за десета поредна година ще се проведе
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
„Аз рисувам“ 12.10.–28.10.2016 г. 04.11.–15.11.2016г. 17.11.2016 г. 05.12.2016 г.
„Аз, природата и светът” 24.11.–05.12.2016 г. 08.12–16.12.2016г. 20.12.2016 г. 04.01.2017 г.
„Аз и числата” 06.01.–16.01.2017 г. 20.01–26.01.2017г. 31.01.2017 г. 22.02.2017 г.
„Аз общувам с Европа” 10.02.–17.02.2017 г. 20.02.–27.02.2017г. 28.02.2017 г. 13.03.2017 г.
„Аз и буквите” 27.02.–10.03.2017г. 13.03.–21.03.2017г. 24.03.2017 г. 08.04.2017 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ –www.sbnu.org

18.04. – 24.04.2017 г. 26.04.2017 г. 15.05.2017 г.

Времетраене – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието „Аз рисувам”  ще се проведе по една от следните  теми:
– „Любимата ми игра с приятели ”;
– „Първият учебен ден ”;
– „Моят любим герой от приказките ”.
Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по избор по един от четирите езика: английски, френски, немски или руски.

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. 
за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година