Резултати от XVIII Софийски математически турнир – 19 ноември 2016 г.

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

19 ноември 2016 г.

Прочетете

Проект „Твоят час“

1

 Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020 година

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“ (още…)

Прочетете