На вниманието на учениците и родителите от 36 СУ

Уважаеми родители, скъпи ученици,

От четвъртък 26.01.2017 г. столът ще работи.

Купони може да вземете в самия ден в лавката на училището.

Прилагаме менюто за тези дни.

 

Прочетете

ВАЖНО!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебният процес в 36 СУ “М. Горки“ от 17.01.2017 г./вторник/ ще се води по редовния си график

от 07.30 ч. /5, 6 и 8б клас/,

от 08.20 ч. /3 клас/,   08.30 ч. /1 и 2 клас/,

от 13.30 ч. /4, 7, 8а, 9, 10, 11 и 12 клас/

с редовни учебни часове.

Прочетете

ВАЖНО!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с метеорологичните условия, учебният процес в 36 СУ „Максим Горки“ за 16.01.2017 г. (понеделник) ще бъде в режим намалени часове по графика, публикуван за 12.01 и 13.01.2017г.

Прочетете

ВАЖНО!

На 12.01.2017 г. /четвъртък/ в 36 СУ „М. Горки“ ще има учебен процес.

Първа смяна – I, II, III, V, VI и VIIIБ клас – започват в 8.30 часа

Втора смяна – IV, VII, VIIIА, IX, X, XI, XII клас – започват в 13.00 часа.

До края на седмицата учебните часове ще бъдат намалени.

Прочетете файла!

Прочетете