Училищна кампания под мотото „ОТ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПРИОБЩИ СЕ“

1 (55)

По идея на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към район „Красно село“ се провежда училищна кампания под мотото „ОТ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПРИОБЩИ СЕ“. Целта на кампанията е насърчаване на толерантността в училищната среда чрез обединяване на усилията на учениците и учителите, на работещите с деца за създаване на по-толерантна среда, в която младите хора да се изграждат като пълноценни личности. (още…)

Прочетете