Актуално

Държавни зрелостни изпити

сесия май-юни 2019 г.:

21 май 2019 г. Български език и литература;

23 май  2019 г. – Втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор;

28 май – 31 май  2019 г.– Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

сесия август – септември 2019 г.:

28 август 2019 г. – Български език и литература;

29 август 2019 г. – Втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор;

30 август – 04 септември 2019 г. – Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 г.

Национално външно оценяване

IV клас

9 май  2019 г. – Български език и литература;

10 май 2019 г. – Математика;

14 май  2019 г. – Човекът и обществото;

16 май  2019 г. – Човекът и природата.

VII клас

17 юни 2019 г. – Български език и литература;

19 юни  2019 г. – Математика;

21 юни 2019 г. – Чужд език (по желание на ученика).

X клас

10 – 14 юни 2019 г.  Оценяване на дигиталните компетентности.  

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г.