Актуално

Държавни зрелостни изпити

сесия май-юни 2020 г.:

20 май 2020 г. Български език и литература;

22 май  2020 г. – Втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор;

26 май – 29 май  2020 г.– Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

сесия август – септември 2020 г.:

27 август 2020 г. – Български език и литература;

28 август 2020 г. – Втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор;

31 август – 03 септември 2020 г. – Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

Заповед № № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 г.

Национално външно оценяване

IV клас

27  май  2020 г. – Български език и литература;

28 май 2020 г. – Математика;

VII клас

9 юни 2020 г. – Български език и литература;

11 юни  2020 г. – Математика;

17 юни 2020 г. – Чужд език (по желание на ученика).

X клас

9 юни 2020 г. – Български език и литература;

11 юни  2020 г. – Математика;

17 юни 2020 г. – Чужд език (по желание на ученика).

15 – 19 юни 2020 г.  Оценяване на дигиталните компетентности – по график (по желание на ученика).  

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година