Консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И СРЕЩА С РОДИТЕЛИ

учебна 2019/2020 година

I срок

Начален етап   информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК
Прогимназиален и гимназиален етап
 информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК