Работа и обучение в условията на COVID-19

Заповед №623/27.01.2021г. на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. и Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в 36 Средно училище „Максим Горки“