Новини

Учебна 2020/2021 година

Олимпиада по Италиански език – областен кръг

Олимпиадата по Италиански език – областен кръг ще се проведе в 36 СУ „М. Горки“, адрес: гр. София, Красно село, ул. „Пирински проход“ №35, на 14.02.2021 г. (събота) от 9.00 ч.

Учениците, класирани за областния кръг, да се явят не по-късно от 8.30ч.

ДНЕВЕН РЕЖИМ на учениците от 36 СУ „Максим Горки“ – II срок на учебната 2020/2021 година 

От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5  до 12 клас в 36 СУ „Максим Горки“, при спазване на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Повече информация ТУК

Промяна в учебния процес

Уважаеми ученици и родители,

На основание Заповед № РД – 01-626/27.10.2020 г. На Министъра на здравеопозаването

Ви уведомявамe,

Преустановяват се присъствените учебни занятия в 36 СУ за учениците от гимназиален етап на образование (8аб, 9аб, 10а, 11а, 12аб) за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

За този период учебните часове ще се провеждат в електронна среда, изпълнявайки седмичното разписание.

Заповедта на Министъра влиза в сила от 29.10.2020 г. (четвъртък).

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 17.09.2020г. (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от II, III и IV клас.

На 18.09.2020 г. (петък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от V до XII клас.

При провеждане на родителските срещи ще бъдат спазвани  всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.

15.09.2020 г. – график за учениците от 36 СУ

Откриването на учебната 2020/2021 година с празнично тържество ще се състои само за I, V и  VIII клас в двора  на училището от 900 часа. От 930 часа класовете влизат в класните стаи с учителите си.

Останалите класове ще бъдат посрещнати от класните си ръководители в класните стаи по следния график:

II и III клас – от 1030 до 1110 часа;

IV клас  – от 1200 до 1240 часа;

VI и XII клас – от 1040 до 1120 часа;

VII, IX, X, XI клас  – от 1230 до 1310 часа.

Откриването на учебната година ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.

Родителска среща за 1. клас

Уважаеми родители,

На 08.09.2020 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от първи клас.
Моля за присъствие само на един представител от семейство!
Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.