Прием

План-прием в 36 СУ „М. Горки“ за учебната 2019/2020 година

График за дейностите, необходимите документи и критериите за подбор можете да видите на страницата Прием – 1-ви клас

ПЛАН-ПРИЕМ след завършено основно образоване, за 8. клас  за учебна 2019/2020 година можете да видите на страницата Прием – 8-ми клас