Прием

План-прием в 36 СУ „М. Горки“ за учебната 2019/2020 година

График за дейностите, необходимите документи и критериите за подбор можете да видите на страницата Прием – 1-ви клас

План-прием 7. клас за 2018/2019 година и дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища можете да видите на страницата Прием – след 7-ми клас