след 8-ми клас

за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители и ученици,

В 36 СУ има прием за 9. клас „чуждоезиков профил

I ЧЕ – Английски език и II ЧЕ – Италиански език.

Приемът е по документи със свидетелство за завършено основно образование – 8. клас.

Подаване на документи в канцеларията на училището.

Телефон: 02-858-61-48              GSM: 0879609570

Свободни места: 9 броя

 

 

1 паралелка – профил „Чуждоезиков“

с интензивно изучаване на Английски език и втори чужд език – Италиански език

Прием: по документи

Срок на обучение: 4 години

Профилиращи предмети:

Английски език, Италиански език, Български език и литература

Срок за подаване на документи: след 15.06.2016 г. (по Наредба 11)

Документи: 

Заявление (по образец)

Свидетелство за завършено основно образование