1-ви клас

 

Прием в I клас за учебната 2020/2021 година

Важни дати за първокласниците и техните родители:

До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страница план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията, реда и начина за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на вашето заявление.

Заповед на Директора за прием на ученици в I клас

График на дейностите за прием на ученици в I-ви клас за учебната 2020/2021 година

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Прием в I клас за учебната 2019/2020 година

Свободни места след трето класиране в 36 СУ

Списък на приетите ученици на трето класиране в първи клас в 36 СУ 

Незаети места за трето класиране в 36 СУ

Списък на приетите ученици за първи клас на второ класиране 

Незаети места за второ класиране в 36 СУ

Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране в 36 СУ

 Система за прием на ученици в първи клас  в общинските училища на територията на Столична община

Заповед на Директора за прием на ученици в първи клас

Критерии за прием в първи клас в 36 СУ „Максим Горки“

Карта на прилежащия район на 36 СУ

Прилежащ район на 36 СУ

Заявление за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

График на дейностите по приема на ученици в първи клас за 2019/2020 година