1-ви клас

 

Прием в I клас за учебната 2019/2020 година

 

 Система за прием на ученици в първи клас  в общинските училища на територията на Столична община

Заповед на Директора за прием на ученици в първи клас

Критерии за прием в първи клас в 36 СУ „Максим Горки“

Карта на прилежащия район на 36 СУ

Прилежащ район на 36 СУ

Заявление за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

График на дейностите по приема на ученици в първи клас за 2019/2020 година