Състезания

2018/2019 учебна година

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-85/27.04.2018 г./ през учебната 2018/2019 г. за дванадесета поредна година ще се проведе
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
„Аз рисувам“ 12.10. – 25.10.2018 г. 06.11. – 13.11.2018 г. 15.11.2018 г. 08.12.2018 г.
„Аз, природата и светът” 20.11. – 30.11.2018 г. 05.12. – 12.12.2018 г. 13.12.2018 г. 04.01.2019 г.
„Аз и числата” 04.01. – 16.01.2019 г. 18.01. – 25.01.2019 г. 31.01.2019 г. 25.02.2019 г.
„Аз общувам с Европа” 08.02. – 15.02.2019 г. 20.02. – 27.02.2019 г. 28.02.2019 г. 13.03.2019 г.
„Аз и буквите” 27.02. – 08.03.2019 г. 13.03. – 20.03.2019 г. 21.03.2019 г. 08.04.2019 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ

18.04. – 23.04.2019 г. 24.04.2019 г. 15.05.2019 г.
  • Такса участие  –  6.00 лв. на ученик  /с ДДС/ за всяко състезание, като  1.00 лв. от участник е в полза на училището. Участниците близнаци заплащат половин такса.
  • Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.
  • Националното финално състезание е без такса участие.
  • Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.
  • Резултатите се обявяват на www.sbnu.org. 
  • Участниците получават грамота.
  • Времетраене – един учебен час.

Повече информация може да намерите ТУК

 

ГРАФИК за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2018/2019 година