Отчет

Отчет за III тримесечие за 2022 година

Отчет за II тримесечие за 2022 година

Отчет за I тримесечие на 2022 година

Бюджет на 36 СУ в края на 2021

Отчет за IV тримесечие на 2021 година

Отчет за III тримесечие на 2021 година

Отчет за II тримесечие на 2021 година

Отчет за I тримесечие на 2021 година

Бюджет на 36 СУ за 2021 година