Отчет

Отчет за II тримесечие на 2021 година

Отчет за I тримесечие на 2021 година

Бюджет на 36 СУ за 2021 година

Отчет за IV тримесечие на 2020 година

Отчет за III тримесечие на 2020 година

Отчет за II тримесечие за 2020 година

Бюджет на 36 СУ за 2020 година

Отчет за I тримесечие на 2020 година

Бюджет на 36 СУ за 2019 година

Отчет за IV тримесечие за 2019 година

Отчет за III тримесечие на 2019 година

Заповед за корекция на Бюджета към 28.06.2019 година

Отчет за II тримесечие на 2019 година

Отчет за I тримесечие на 2019 година

Бюджет на 36 СУ за 2019 година

Отчет за IV тримесечие на 2018 година

Отчет за III тримесечие на 2018 година

Заповед за корекция на Бюджета към 28.09.2018 година

Заповед за корекция на Бюджета към 10.09.2018 година

Заповед за корекция на Бюджета към 30.07.2018 година

Отчет за II тримесечие на 2018 година

Заповед за корекция на Бюджета към 29.06.2018 година

Заповед за корекция на Бюджета към 10.05.2018 година

Отчет за I тримесечие на 2018 година

Заповед за корекция на Бюджета към 30.03.2018 година

Бюджет на 36 СУ за 2018 година

Отчет за IV тримесечие на 2017 година

Отчет за III тримесечие на 2017 година

Заповед за корекция на Бюджета към 29. 09.2017 година

Заповед за корекция на Бюджета към 12. 09.2017 година

Заповед за корекция на Бюджета към 28. 07.2017 година

Заповед за корекция на Бюджета към 30. 06.2017 година

Отчет за II тримесечие на 2017 година

Заповед за корекция на Бюджета към 31.05.2017 година

Заповед за корекция на Бюджета към 04.05.2017 година

Заповед за корекция на Бюджета към 31. 03.2017 година

Поети ангажименти за разходи I тримесечие 2017 година

Отчет за I тримесечие на 2017 година

Бюджет на 36 СУ за 2017 година

Начален бюджет на 36 СУ за 2017 година (проект) 

Бюджет на 36 СОУ за 2016 година

Заповед за корекция от 27.06.2016 година

Заповед за корекция от 30.09.2016 година

Отчет за I тримесечие на 2016 година

Отчет за II тримесечие на 2016 година

Отчет за III тримесечие на 2016 година

Отчет за IV тримесечие на 2016 година