Профил на купувача

ЗАПОВЕД за определяне на избраните заявители по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите /Приложение 1 – образец/

ЗАПОВЕД №1025/28.05. 2019 г. за откриване на процедура за набиране на предложения за избор на доставчик по схемите „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“

ЗАПОВЕД №1026/28.05. 2019г. за определяне на комисия за избор на изпълнител на доставките по схемите „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“

Профил на купувача на 36 СУ „М. Горки“ в системата за обществени поръчки

Правила за обществени поръчки 

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача