Училищен стол и бюфет

Меню за обед 15.09.2020 – 02.10.2020 г.

Меню за обяд 02.03.2020 – 03.04.2020 г.

Меню за обяд 03.02.2020- 28.02.2020 г.

Меню за обяд 06.01.2020 – 31.01.202 г.

Меню за обяд 02.12.2019 – 20.12.2019 г.

Меню за обяд 04.11.2019 – 29.11.2019 г.

Меню за обяд 16.09.2019 – 01.11.2019 г.

Меню за обяд 02.05.2019 – 31.05.2019 г.

Меню за обяд 08.04.2019 – 26.04.2019 г.

Меню за обяд 05.03.2019 – 29.03.2019 г.

Меню за обяд 04.02.2019 – 01.03.2019 г.

Меню за обяд 03.01.2019 – 01.02.2019 г.

Меню за обяд 03.12.2018 – 21.12.2018 г.

Меню за обяд 05.11.2018 – 30.11.2018 г.

Меню закуски м. септември 2018 г.

Меню за обяд 18.09. – 31. 10.2018 г.