Система за контрол на достъпа с индивидуални магнитни чипове

От 20.01.2016 год. в училището се въвежда система за контрол на достъпа с индивидуални магнитни чипове за служителите и учениците.