Грамота – Кирил Николаев Чимев

Грамота на Кирил Николаев Чимев за отлично представяне на Областен кръг на олимпиадата по математика

25 .02. 2013 година.

Грамота_Кирил_Чимев1