„ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“ в 36 СОУ

24.02.2016 г. „ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“ в 36 СОУ

PINK1-1

PINK3  PINK2

PINK5  PINK4