Прием 2016

Уведомяваме Ви, че от 04 април 2016 г. до 30 май 2016 г. вкл. ще се приемат документите за записване на учениците в I клас за учебната 2016/2017 година. Приемът ще се осъществява по критерии, приети на заседание на Педагогическия съвет от 16.02.2016 г.

Записването става всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. в канцеларията на училището до кабинета на директора.

При кандидатстване е необходимо да се носи:

Ксерокопие на акта за раждане на детето.

Родителите попълват:

Заявление за прием в първи клас.

Списък на приетите ученици ще бъде изнесен на 03 юни 2016 г. в 17:00 ч.