Александра Йорданова – лауреат на Националния кръг на олимпиадата по италиански език

На 19.03.2016 г. беше проведен Националния кръг на олимпиадата по италиански език.

Ученичката Александра Йорданова от 12 клас на 36 СОУ е отличена със званието „лауреат“ от Националната комисия по организирането и провеждането на олимпиадата по италиански език.

Грамота Протокол