Преди началото на спектакъла „Любов“ – 21.03.2016 г.