Английски език

 учебна 2014/2015 година

Щастливи сме да съобщим, че нашият проект „Holidays and mind mapping“- „Празници и мисловни карти“, спечели голямата награда на ЦРЧР „Европейски езиков знак“ за тази година, която се присъжда за иновативни проекти в областта на чуждоезиковото обучение на три организации от страната. Поздравяваме всички деца от начален курс в 36 СОУ, които работиха упорито по проекта и особено децата, които сега са в шести клас. Наградата е интерактивна бяла дъска, която ще служи на всички ученици и учители от 36то училище. Посвещаваме нашата награда на 100 годишнината от основаването на нашето училище. Честито!
Дарина Колева, Ренета Райчева

Учебна дейност:

През учебната 2014- 2015 година учениците от начален курс постигнаха много добри резултати в усвояването на учебния материал, заложен в системите :”Hello” – ЗП – “HappyHouse”, “First Explorers 1” и “Project”- ЗИП. Учениците активно участваха в състезанието по АЕ “Аз общувам с Европа”, организирано от СБНУ. От 80 участници в състезанието 35 са с максимален резултат. В рамките на учебния материал в часовете по английски език учениците работиха по учебни проекти със следната тематика: “26 септември- Международен ден на езиците”, 4 октомври- Международен ден за защита на животните, “Седмица на кодирането”, “Хелоуин”, “Денят на благодарността”, “Коледа идва!”, “Кукери”, “Денят на палачинката”, “Св. Валентин”,  “Мартенски празници”, ”Великден”, „Традиционната българска храна“, „Акулите- тези невероятни същества“, „Моето любимо животно“, „Моето любимо домашно“, „Красивите букви“, “Робин Худ”, “Десетте най-…” и др.

 Особено интересни за учениците бяха мултимедийните презентации по следните теми: „Кукери“, „Денят на палачинката“, „Хелоуин“, “ Свети Валентин“ , “Робин Худ”, “Транскрипцията в английския език” и др.

Учениците с удоволствие се включиха в работата на зимен и пролетен уъркшопове в кабинета по английски език, като създадоха оригинални рисунки, накити, картички, мартенички и обемни предмети. Част от направеното изпратихме на нашите международни партньори. Те от своя страна изпратиха също свои подаръци по пощата.

През учебната 2014-2015г. продължихме да развиваме и обогатяваме фонда от методически материали към кабинета по английски език в начален курс  с постери, карти, учебници и учебни помагала, дигитални ресурси към учебните системи, получени в резултат на участието ни в семинари, конференции, работни срещи на организации и издателства в България и чужбина.

Извънкласни дейности:

    Наред с усвояването на учебния материал, учениците активно работиха по проекти с партньори от Португалия, Италия, Полша, Румъния, Турция, България, Финландия, Германия и др. по програма eTwinning  на Центъра за развитие на човешките ресурси:

Международни проекти:

      –     “Мисли и действай”

     –       “ Сега ние можем“

     –         “ 24 часа кухня”

     –         „Животните в опасност“

     –       “ Да се научим да кодираме и програмираме”- съвместен проект с 51 СОУ ”Е. Багряна”

В края на месец април организирахме “Отворен ден на проектите”, като в кабинета по АЕ  чрез мултимедийна презентация представихме направеното през годината и очертахме насоки за бъдеща работа.  Споделихме с децата направеното от тях през годината, като им показахме създадената от нас фейсбук страница “Английски език – 36 СОУ”.  На тази страница публикуваме постоянно продуктите от дейността на децата в начален курс, създадени в процеса на обучението и работата по проектите. Поканихме родителите да се присъединят към групата.  На 7 май с наши ученици взехме активно участие в масовото честване на 10 годишнината на програма eTwinning. Децата поздравиха своите връстници от други училища и страни с красиви рисунки на асфалт.

Най-значим успех в нашата  работа по проекти тази година беше присъждането на голямата награда Европейската комисия по образование и на Центъра за развитие на човешките ресурси  “Европейски езиков знак” за иновативни методи в преподаването на чужд език с проекта “Празници и мисловни карти”. На тържествена церемония в хотел “Шератон” през декември 2014г. получихме грамота, плакет и интерактивна дъска, която да използва от всички учители и ученици. Наградата посветихме на 100 годишнината от основаването на нашето училище.

Акцент в работата ни по проекти беше мотивирането на децата да се научат на сканират, разчитат и създават свои дигитални кодове. С голямо удоволствие учениците участваха в специална викторина “Познаваш ли своята страна?” на английски език, като те сами създадоха свои въпроси чрез дигитални кодове, разчетоха ги и научиха интересни факти за своята родина.

През м. ноември участвахме в работна среща в Брюксел, посветена на безопасното използване на интернет в училище, организиран от Европейската училищна мрежа. Посетихме класната стая на 21 век и се запознахме на място с възможностите на новите дигитални технологии в училище. Имахме възможност да се запознаем с колеги от други страни и да обменим опит и добри практики с тях.  През учебната година се включихме в онлайн e-Twinning лабораториите, както и в онлайн курсовете към Европейската училищна мрежа, където научихме последните новости в процеса на обучението по чужд език. Разискваха се актуални теми, свързани както с прякото учебно съдържание, така и с извънкласните дейности. Курсовете бяха под надслов: „Образователните компетенции и уменията на 21 век“, „Развиване на математическите способности чрез обучението по чужд език”, „Дигиталните игри в училището“, “Използване на таблетите в училище”, “Компютърното обучение в начален курс”и др. По време на дистанционното обучение се запознахме с нови методи на обучение като: кодиране без компютър, програмиране по двойки, как да използваме образователни роботи в клас. Издържахме успешно онлайн тестовете, съдадохме оригинални методически разработки на теми: “Да опознаем родината чрез използване на дигитални кодове” и “Слушам музика и кодирам”. Получихме сертификати за успешно участие.

През годината участвахме в работата на годишните конференции на издателствата Окфорд, Едюкейшънъл сентър и Макмилан, където се осведомихме за новите издания и слушахме чуждестранни лектори.

През новата учебна 2015/2016г. ще продължим работата си по програма e-Twinning, като възнамеряваме да стартираме нови проекти с нови партньори по теми, свързни  основно с придобиването на основни дигитални компетенции. През март 2015г. кандидатствахме за образователен курс за учители по програма Erasmus+ на Европейската комисия по Ключова Дейност 1 с проект на тема “Креативни в дигиталния свят на 21 век”. Поканихме директора и колеги учители по английски език за участие. Очакваме резултатите от селекцията.