Летен лагер за учениците от 1. до 4. клас

Летен лагер

Равда, хотел „Аурелия“

от 28.06.2016 г. до 07.07.2016 г.

Цена: 385 лв.