Общинско първенство по футбол 2014/2015

учебна 2014/2015 година

Общинско първенство по футбол 2014/2015

I място 5.-7. клас момчета

II място 8.-10. клас юноши

III място 11.-12. клас юноши

награди ФУТБОЛ 2014-2015 3