учебна 2015/2016 година

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

срок

смяна а, б, в, г, д;  а, б, в, г, д, е; а, б, в, г, д; 5 а, б, в, г, д;6 а, б, в, г, д
II смяна а, б, в, г, д; а, б, в, г; а, б; а, б; 10 а; 11 а; 12а

II срок

смяна а, б, в, г, д;  а, б, в, г, д; 7 а, б, в, г; 8 а, б; а, б; 10 а; 11 а; 12а
II смяна а, б, в, г, д, е; а, б, в, г, д; 5 а, б, в, г, д; 6 а, б, в, г, д