ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 учебна 2010/2011 година   

08.06.2011 г. – ПОСОЛСТВОТО НА ИТАЛИЯ – ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО  СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

КРИСТИАН ДАНТЕ ПАНСЕРИ – VIII А клас

ПАРАСКЕВИ КОНСТАНТИНУ КАРАГЕОРГУ – XII А клас

IL GIORNO 8 GIUGNO 2011 – L’AMBASCIATA D’ITALIA  –  LA  CERIMONIA  PER  LA  PREMIAZIONE  DEI  VINCITORI  DELLA GARA  NAZIONALE  DELLA LINGUA  ITALIANA

CRISTIAN DANTE PANSERI VIIIA CLASSE

PARASKEVI KONSTANTINU KARAGEORGU XIIA CLASSE

 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК