COMENIUS

 учебна 2013/2014 година

COMENIUS

От 16 до 26 март 2013 г. се проведе първият етап  на проект „ Коменски” в 36 СОУ „Максим Горки”. В него участие взеха 23 ученици от 9 и 10 клас от българска страна и 27 италиански ученици.
Темата на проекта беше: „Мисъл и действие”

 За краткото време, с което разполагаха, учениците от двете училища  създадоха уникален театрален спектакъл наречен „ Крилете на свободата”

 Учениците посетиха града – музей Копривщица, Рилския манастир и Банско.
В един от малкото слънчеви дни беше проведена и туристическа обиколка на София.