Проект „Геометрични фигури и тела“- 6а клас

Проект „Геометрични фигури и тела“ по математика в 6а клас. Открийте математиката на неподозирани места.

Проектът бе реализиран в часовете по математика на 6а клас. Учениците работиха в малки групи  под ръководството на г-жа Христина Илиева – учител по математика.