Инициатива „Библиотекар за един час“

11 май – Ден на библиотекаря

Във връзка с професионалния празник ученици от третите класове и IVд клас бяха библиотекари за един учебен час.

Те с удоволствие обслужваха читатели, редяха книжния фонд и научиха как се обработват книги, за да станат библиотечни.

Библиотекари за един час бяха:

Светослава-Теодора Христова – 3а

Мелани Емилова – 3б

Радослав Радев – 3в

Магдалена Стрезова – 3г

Симона Дудева – 3д

Йоана Карабатакова – 4д

 • Библиотекар за един час_1
 • Библиотекар за един час_2
 • Библиотекар за един час_3
 • Библиотекар за един час_4
 • Библиотекар за един час_5
 • Библиотекар за един час_6
 • Библиотекар за един час_7
 • Библиотекар за един час_8
 • Библиотекар за един час_9
 • Библиотекар за един час_10
 • Библиотекар за един час_11
 • Библиотекар за един час_12
 • Библиотекар за един час_13
 • Библиотекар за един час_14
 • Библиотекар за един час_15
 • Библиотекар за един час_16
 • Библиотекар за един час
 • Библиотекар за един час
 • Библиотекар за един час
 • Библиотекар за един час
 • Библиотекар за един час
 • Библиотекар за един час
 • Библиотекар за един час