Предстоящи неучебни дни 18.05 – 24.05. 2016

18.05. 2016 г. и 20.05.2016 г. – неучебни дни – ДЗИ и НВО в 7. клас – Заповед № РД 09-1221/28.08.2015 г. на МОН

19.05.2016 г.  неучебен ден, в който се провежда спортен празник – Заповед № РД 09-585/03.05. 2016 г. на МОН

23.05.2016 г.  – неучебен ден, отработен на 14.05.2016 г.

24.05.2016 г.  неучебен ден – Ден на славянската писменост

25.05.2016 г. – неучебен ден – Заповед № РД 09-640/12.05.2016 г. на МОН