Програма за универсална превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда

През учебната 2015/2016 година в 36 СОУ „Максим Горки” за първа година беше реализирана програма за универсална превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда – „Усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества”.

Програмата беше осъществена от специалисти от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София с ученици от петите класове.

Училищният психолог присъстваше на всички групови срещи и се обучаваше във водене на група с идеята през следващата учебна година да реализира превантивната програма под супервизията на ръководител от превантивно-информационния център.

  • Работа с ученици
  • Работа с ученици
  • Работа с ученици
  • Работа с ученици
  • Работа с ученици