Нa вниманието на учениците от VII клас и техните родители

На страницата Прием – след 7. клас са публикувани условията и реда за запознаване с проверените изпитни работи на учениците от VII клас, които са се явили на приемни изпити.