Общообразователна паралелка след завършен VII клас

Общообразователна паралелка

с изучаване на английски език – първи чужд език

и втори чужд език – СИП – италиански език

1 паралелка – общообразователна, за ученици с резултат под Среден  /3.00/ на НВО за 7 клас

Прием: по документи

Срок за подаване на документи: от 15.06.2016 г.

Документи:

Молба от родител

Удостоверение за завършен VII клас

Забележка: Учениците от 36 СОУ не подават документи, само потвърждават оставането си в общообразователната паралелка след завършен VII клас в канцеларията на училището.