На вниманието на зрелостниците

Учениците от 12. клас, които са се явили на ДЗИ, имат право да се запознаят с оценените си работи от 14.06. до 16.06. 2016 г.  от 8.30 до 16.30 ч. в кабинета на помощник-директорите.