Родителска среща за 5. клас

На 12.09.2016 г. (понеделник) от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 5. клас.