Откриване на учебната 2016/2017 година

Откриване на учебната 2016/2017 година на 15.09.2016 г. от 9.30 ч.