Родителска среща за 2., 3., 4. клас

На 19. 09. 2016 г. (понеделник) от 18.30 ще се проведе родителска среща за учениците от 2., 3. и 4. клас.