Родителска среща за 6. – 12. клас

На 16.09.2016 (петък) от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 6. до 12. клас.