Избирам себе си

%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc_%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5_%d1%81%d0%b8ИЗБИРАМ СЕБЕ СИ –

програма „Усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества“

Програмата ще се реализира за втора поредна година в 36 СУ „Максим Горки“ съвместно с ПИЦ по ПН – София. Основна целева група са учениците от 5 клас. В тази връзка ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от 5 клас на 06.10.2016 г. от 18:30 часа за подробно запознаване с програмата.

През учебната 2015/2016 година в 36 СОУ „Максим Горки” за първа година беше реализирана програма за универсална превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда – „Усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества”.

Програмата беше осъществена от специалисти от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София с ученици от петите класове.

Училищният психолог присъстваше на всички групови срещи и се обучаваше във водене на група с идеята през следващата учебна година да реализира превантивната програма под супервизията на ръководител от превантивно-информационния център.