Клуб по спортни танци „София Данс“

Клуб по спортни танци „София Данс“   

занимания за ученици от 36 СУ „Максим Горки“

ЗАПИСВАНЕ 27 И 29.09.2016 ОТ 16:30-18:00Ч. ТАНЦОВА ЗАЛА НА УЧИЛИЩЕТО

Репетиции:

Начинаещи: Вторник и четвъртък (16:30 – 17:30)

Начинаещи: Понеделник и сряда (16:30 – 17:30)

Малко напреднали: Вторник и четвъртък (17:30 – 18:30)

Напреднали: Вторник и четвъртък (18:30 – 19:30)