Резултати от Национално онлайн оценяване на дигитални компетентности

На 13.07.2016 г. учениците от 10.А клас в 36 СУ участваха в Национално онлайн оценяване на дигитални компетентности – самостоятелно ниво на владеене по Европейската реферетна рамка за оценяване.

В съответствие с положителна резолюция на Доклад № 80893-406/11.07.2016 г. на МОН участниците, получили резултат от тест и практическа задача над 50% получават удостоверения:

Име на ученка клас Резултат в точки Резултат в проценти
Калоян Мариянов Лалев 10._а 39 65%
Гергана Иванова Иванова 10._а 35 58%
Мария Стефанова Джоганова 10._а 35 58%
Стефан Калинов Рачев 10._а 35 58%
Боян Асенов Янчев 10._а 34 57%
Виктория Красимирова Василева 10._а 33 55%
Габриела Георгиева Тасева 10._а 33 55%
Десислава Станимирова Вълканова 10._а 33 55%
Ирина Георгиева Китова 10._а 33 55%
Габриела Данаилова Велинова 10._а 31 52%
Моника Тодорова Гагова 10._а 31 52%
Павел Петров Харалампиев 10._а 31 52%
Йоан Велинов Йорданов 10._а 30 50%
Калоян Денис Иванов 10._а 30 50%
 • img_0013
 • img_0014
 • img_0012
 • img_0011
 • img_0010
 • img_0009
 • img_0008
 • img_0006
 • img_0007
 • img_0005
 • img_0004
 • img_0003
 • img_0001
 • img_0002