Родителска среща за 1. – 4. клас

На 30.11.2016 г. /сряда/ от 18.30 ч.

ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 4. клас.