Родителска среща за 5. – 12. клас

На 01.12.2016 г. /четвъртък/ от 18.30 ч.

ще се проведе родителска среща за учениците от 5. до 12. клас.