Медали от турнир „Черноризец Храбър“

Отново медали и награди от математически турнир „Черноризец Храбър“ – 01.11.2016 г.

  1. Атанас Атанасов Филев – 3. Д клас
  2. Лазар Иванов Тодоров – 4. А клас
  3. Борис Николаев Кръстев –  4. А клас
  4. Денис Бюлентов Нанишев –  4. А клас
  • image-3
  • image-2
  • image-1