ВАЖНО!

На 12.01.2017 г. /четвъртък/ в 36 СУ „М. Горки“ ще има учебен процес.

Първа смяна – I, II, III, V, VI и VIIIБ клас – започват в 8.30 часа

Втора смяна – IV, VII, VIIIА, IX, X, XI, XII клас – започват в 13.00 часа.

До края на седмицата учебните часове ще бъдат намалени.

Прочетете файла!