ВАЖНО!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с метеорологичните условия, учебният процес в 36 СУ „Максим Горки“ за 16.01.2017 г. (понеделник) ще бъде в режим намалени часове по графика, публикуван за 12.01 и 13.01.2017г.