ВАЖНО!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебният процес в 36 СУ “М. Горки“ от 17.01.2017 г./вторник/ ще се води по редовния си график

от 07.30 ч. /5, 6 и 8б клас/,

от 08.20 ч. /3 клас/,   08.30 ч. /1 и 2 клас/,

от 13.30 ч. /4, 7, 8а, 9, 10, 11 и 12 клас/

с редовни учебни часове.